اطلاعات تماس

  Apples
  مقام:
  Scientific Name: Malus domestica
  آدرس:
  Image Credit: Fievet
  Rights: Public Domain
  Source: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pommes_vertes.JPG
  Family: Rosaceae
  Large: Producers: China, United States

  فرم تماس

  ارسال ایمیل
  اختیاری

  لینک ها

  مشخصات

  سایر اطلاعات

  سایر اطلاعات:

  Apples are a versatile fruit, used for eating, cooking, and preserving.

  There are more that 7500 different kinds of apples grown around the world.

  پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید

  برای دریافت آخرین خبرها و اطلاعات ثبت نام کنید.

  omidiran

  Omid for Iran
  P.O. Box 11623 Salt Lake City, UT 84147
  (801) 746-5600
  WhereIsMyOil@OmidForIran.org

  © 2024 حقوق مادی و معنوی برای پروژه نمک محفوظ است

  Search

  (801) 746-5600P.O. Box 11623 Salt Lake City, Utah 84147